Vida yığınları

  • Screw piles for building deep foundation

    Dərin özül yaratmaq üçün vida yığınları

    Vida yığınları, dərin özüllər qurmaq üçün istifadə olunan polad vida yığma və torpaq ankraj sistemidir. Vida yığınları xovlu və ya lövbər şaftı üçün müxtəlif ölçüdə borulu içi boş hissələrdən istifadə etməklə istehsal olunur.